Vastaanotto ja huonevaraukset: 044 430 1100

Ravintola: 044 430 1108

sales@anttolanhovi.fi

Fin Eng

Rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/99) 10 §
Laatimispvm: 1.1.2016, päivitetty 1.6.2017

Päivitetty 28.9.2017 (yhteystiedot)


1. Rekisterinpitäjä
Mikler Oy Anttolanhovi, Hovintie 224, 52100 Anttola, puh. 044 4301 100


2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Juha Kaitainen, Hovintie 224, 52100 Anttola

3. Rekisterin nimi
Mikler Oy Anttolanhovi:n asiakasrekisteri

4. Asiakastietojen käsittelyn tarkoitus
Mikler Oy Anttolanhovi käsittelee asiakastietoja seuraavia tarkoituksia varten:

  • asiakassuhteen hoito ja kehittäminen
  • huonevarausten ja muita palveluita koskevien varausten käsittely
  • rekisterinpitäjän palvelujen ja tuotteiden markkinointi
  • rekisterinpitäjän liiketoiminnan ja asiakaspalvelun kehittäminen
  • Käsittely perustuu henkilötietolain 8 §:n 1 momentin 1 ja 5 kohtaan.


5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin talletetaan ja rekisterinpitäjä käsittelee seuraavia tietoja: 
- asiakkaan etu- ja sukunimi, syntymäaika, puhelinnumero, osoite, sähköpostiosoite, kansalaisuus
- varauksia koskevat tiedot
- asiakkaan maksutapatiedot, laskutustiedot, mahdolliset maksuviivetiedot
- tieto siitä, jos asiakas on kieltänyt käyttämästä tietoja suoramarkkinointiin
- tieto siitä, jos asiakas on antanut suostumuksen sähköiseen suoramarkkinointiin (markkinointi tekstiviestitse tai sähköpostitse)
- tiedot palvelujen käytöstä ja ostoista
- asiakkaan valintoja ja toiveita koskevat tiedot (kuten huonetta koskevaterityistoiveet, esteettömyysasiat yms.)
- muita asiakassuhteen hoitamisen kannalta tärkeitä tietoja

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Tietoja saadaan
- matkustajailmoituksesta (ellei asiakas ole kieltänyt matkustajatietojenkäyttöä asiakaspalveluun ja suoramarkkinointiin)
- asiakkaan suostumuksella häneltä itseltään
- huonevarausten teon yhteydessä ja asiakkaan käyttämiä palveluita ja ostoja koskevista tapahtumista

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Asiakkaiden tietoja ei luovuteta kolmannelle taholle. Poikkeuksena tästä voidaan asiakkaan suostumuksella tiedot luovuttaa rekisterinpitäjän kanssa yhteistyösopimuksen tehneille yhteisöille.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Asiakkaan tilaaman palvelun toteuttamisen vaatiessa voidaan tietoja luovuttaa EU:n ja ETA:n talousalueen ulkopuolelle.

9. Asiakasrekisterin suojauksen periaatteet
Manuaalinen aineisto säilytetään Mikler Oy, Anttolanhovi:n lukitussa tilassa. Hotellijärjestelmässä ja atk:lla olevia tietoja käsittelee henkilökunta, jotka tarvitsevat tietoja työtehtävissään. Heillä on käytössään henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat.


10. Oikeus tarkastaa tiedot ja vaatia niiden korjaamista sekä muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Asiakkaalla on oikeus tarkistaa häntä koskevat asiakasrekisterissä olevat tiedot. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisena osoitteella Anttolanhovi Oy, Hovintie 224, 52100 ANTTOLA.


Asiakkaalla on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä koskevia tietoja myynti- ja markkinointitarkoituksissa.